Inter it

מנוע ממשקים Inter IT

כללי- תוכנת Inter IT הנה מנוע ממשקים, המרכז את כל נתוני הממשקים לבסיס נתונים אחד- מבצע ניהול ומעקב אחר פעולות הייבוא וייצוא.

אופן פעולה- לצורך ייבוא נתונים לתוכנת SAP Business One, נעזרת תוכנת Inter IT, בכלי DI API, אשר פותח ע”י חברת SAP.

הכלי משמש לצורך ייבוא נתונים למערכת, תוך ביצוע וולידציה על הנתונים המוזנים וקבלתם או דחייתם, במידה ולא עברו את הוולידציה.

שחזורים- המערכת כוללת יומן ייבוא/ייצוא, המאפשר שחזור קובץ אשר יוצא/יובא בעבר ע”פ תאריך ומספר הפעולה הנבחר.

השחזור מתבצע מבסיס הנתונים של Inter IT המבוסס MS-SQL.

תיעוד פעילות- כל פעולת ייבוא או ייצוא לכל הממשקים, מתועדת בין אם הצליחה ובין אם נכשלה.

בנוסף, מתועדים מועד הביצוע, מספרי התנועות/מסמכים אשר יובאו/יוצאו, סטטוס (יובא, נכשל וכד’), קוד ותיאור שגיאה ושם מבצע הפעולה.

תזמון (Schedule)- המערכת תומכת בתזמון ייצוא/ייבוא קבצים במועדים קבועים מספרייה נבחרת ללא התערבות אנושית.