Cohen Propagation Nurseries

היי דן,

מבקשת להגיד לך תודה מיוחדת על כל המאמץ והרצון הטוב ושיתוף הפעולה בהעברת החברה החדשה.

יש לך מקום מיוחד אצלנו בלב!

תודה, מירב