AimBetter

חבילת בדיקה ואופטימיזציה ללקוחות RELS

הבדיקה מבוצעת ע”י DBA ומומחי IT ו SAP באמצעות תוכנת AimBetter

המערכת מותקנת בסביבת הלקוח למשך 30 ימים. לאחר כ 14 ימים ראשונים של איסוף נתונים, מופק דוח ממצאים המועבר ללקוח תוך הסבר מפורט. לאחר מכן, ועד לסיום עבודת המערכת (14 ימים נוספים) מבצעים את תיקון הליקויים והאופטימיזציה הנדרשת ומופק דוח ממצאים שני במטרה לוודא שהליקויים תוקנו והסביבה אופטימלית.

פירוט הבדיקות :
בדיקה ברמת IT

 • בדיקות ותיקון שגיאות של אפליקציה \ מערכת הפעלה.
 • בדיקה וניתור של TASK > SERVISES OR PROCESES זיכרון מעבד, זיכרון מטמון .
 • בדיקה IO וביצועי חומרה.
 • בדיקות ותיקון שגיאות של בסיס הנתונים.
 • בדיקה וניתור של שאילתות בעייתיות שמבוצעות בבסיס הנתונים.
 • בדיקת נפח ותפקוד הטבלאות.
 • בדיקת ביצועים של בסיס הנתונים.
 • בדיקת נהלי גיבויים – לרבות ביצוע שחזור לבדיקת מצב האמת.
 • ביצוע אופטימיזציה של בסיס הנתונים לעבודה תקינה ומהירה.
 • הכנת המלצות בנושא בטחון המידע בבסיסי הנתונים.

בדיקה ברמת DATABASE

טיפול בממצאים :

 • “יישור קו” בהגדרות וביצועי השרת
 • הוספה ועדכון של אינדקסים
 • הגשת תוכנית תחזוקה לשרת
 • העברת ממצאים לטיפול IT \ מיישמי ERP
 • בדיקת תכניות גיבויים לרבות שיחזור.

עלות החבילה ללקוחות  -RELS-   במחיר מוזל -4900 ש”ח  בלבד.

 • עבודת הטיפול בממצאים ע”י DBA מומחה תתבצע בהיקף של עד 10 שעות עבודה

למידע נוסף לחץ כאן או מלא את פרטיך.

שם חברה

שם מלא

תפקיד

טלפון

EMAIL

ט.ל.ח