שאלה: בקליטת חשבונית מס נפתח אוטומטית חלון אמצעי התשלום. מדוע?

תשובה: בתנאי התשלום של כל כרטיס ניתן לקבוע האם תיפתח קבלה באופן אוטומטי בהקלדת חשבונית. תחת מנהלה > הגדרות > כרטיסים > תנאי תשלום, יש לבדוק האם בתנאי התשלום של אותו כרטיס הוגדר בשדה ‘פתח קבלה’ ערך שונה מ”לא” ולעדכן בהתאם. יש לשים לב ששינוי ההגדרה במנהלה תקף עבור כל הכרטיסים שלהם מוגדר אותו תנאי תשלום. אם לא רוצים בכך, יש לשנות את תנאי התשלום של הכרטיס (ניתן גם להקים חדש).