שאלה: בחלון הדפסת שיקים לא ניתן לסמן שיקים לבחירה.

תשובה: הדבר קורה כאשר מסך אישור שיקים פתוח, על מנת למנוע את האפשרות להקצות מס’ שיק כפול לשני שיקים. תחת מנהלה > הגדרות > בנקים > חשבונות בנק חברה, בעמודה השמאלית יש להסיר את התיוג מ- ‘נעל הדפסת שיקים’.