שאלה: נדרשתי על ידי רואה החשבון להפיק קובץ במבנה אחיד. כיצד אני מבצע זאת ובאילו קבצים מדובר?

תשובה: הפקת הקבצים מתבצעת דרך תפריט: דוחות > כספים > הנה”ח > דוחות במבנה אחיד. יש להגדיר טווח תאריכי אסמכתא ולבחור את הנתיב לשמירת הקבצים. במיקום שנבחר תיווצר תיקיה OPENFRMT ובתוכה שני קבצים: INI.TXT ו-BKMVDATA.TXT. יש לשלוח את שניהם לרו”ח (ניתן לכווץ את כל התיקיה ע”י שימוש בתוכנת WINZIP או WINRAR ולשלוח בצורה זו באמצעות הדוא”ל).