שאלה: טעיתי בתאריך האסמכתא של החשבונית ואני רוצה לתקן, מדוע לא ניתן?

תשובה: עפ”י החוקים של רשות המסים אסור לשנות תאריך אסמכתא של חשבונית ולכן האפשרות סגורה. יש לבטל את החשבונית ע”י חשבונית זיכוי ולהקליד אותה מחדש עם התאריך הנכון.