שאלה: התפריט הראשי נעלם ומופיע רק התפריט בסרגל העליון.

תשובה: יש ללחוץ על CTRL + 0 במקלדת, או לבחור בתפריט העליון בחלון > ‘תפריט ראשי’ .