שאלה: הלקוח שילם בעבור חשבונית מסויימת במספר שיקים. בכרטסת הלקוח מופיעה שורה אחת מסכמת במקום מספר שורות המציגות את השיקים השונים.

תשובה: במנהלה > אתחול מערכת > העדפות למסמכים > לשונית ‘לפי סוג מסמך’ > ‘תשלום לספק’ ניתן לסמן פצל כרטיס/חשבון בתנועת היומן. הפעולה תפצל את השיקים גם בכרטסת וגם בתנועת היומן עצמה.