שאלה: ברצוני לשנות את החשבון המרכז של כרטיס כלשהו, אך השדה אפור ואינו ניתן לשינוי.

תשובה: תחת מנהלה > הגדרות > כספים > חשבונות ראשיים > מכירות/קניות > לשונית כללי, יש לסמן את המתג “אפשר שינוי של חשבונות מרכזים”.