שאלה: בהפקת דוח ניכוי במקור מספקים, דוח 856, מתקבלת שגיאה חסרה רשומה 80. מה הסיבה לכך?

תשובה: הקובץ הופק בגרסא שגויה. בהפקת הקובץ יש לבחור גרסת דוח 856 – 2010.