שאלה: בהפקת דוח ניכוי במקור מספקים, דוח 856, מתקבלת שגיאה “חוסר התאמה בין רשומות פרט”.

1. בכרטיס הספק > לשונית הנהלת חשבונות > מע”מ > להכנס לחלון “קביעת ניכוי במקור” ולוודא שקוד קבוצת הניכוי הינו 06 (ספקים).
2. באותו חלון יש לוודא כי קיימת רציפות בתאריכי התוקף. לדוגמא, תקף עד – 31/3 ובשורה הבאה תקף מ – 01/04.