שאלה: בהפקדה של שיקים דחויים אני לא רואה את השיקים הדחויים. מדוע?

תשובה: בתפריט בנקים – הפקדות ישנם שני סעיפים נפרדים. הראשון, ‘הפקדה’, משמש לכל ההפקדות מחשבונות הקופה (מזומן, שיקים מזומנים, שיקים דחויים ושוברים). באותו חלון בחלק התחתון, תחת לשונית ‘שיקים’, ישנו כפתור המאפשר לבחור האם נרצה להפקיד שיקים מזומנים או שיקים דחויים. שם יופיעו השיקים על פי התאריך שנבחר בשדה ‘מזומן ייחשב עד’ המופיע בכותרת המסמך למעלה.
אם אנו מפקידים את השיקים הדחויים לחשבון מעבר (שקל”ג – שיקים לגבייה), הם יועברו לתפריט השני תחת ‘הפקדות’ הנקרא ‘הפקדת שיקים דחויים’. בחלון זה נראה את כל השיקים שהפקדנו למשמרת בבנק (ובעצם הפקדנו לחשבון שקל”ג ב-SAP). את השיקים האלה כמובן יש להפקיד לחשבון הבנק ביום פרעונם.