שאלה: אני רוצה לשייך לפריט בחשבונית חשבון הכנסות מסויים, הקמתי את החשבון בלוח החשבונות תחת מגירת הכנסות, כשאני נכנסת בשורת הפריט בחשבונית לחשבון הכנסות אני לא רואה את החשבון הזה ברשימת האפשרויות, מדוע?

תשובה: יש לבדוק התאמה בין מטבע החשבון שהוקם לבין מטבע הכרטיס. אם מטבע הלקוח אינו מטבע מקומי ומטבע החשבון הוא מקומי – לא ניתן יהיה לבחור אותו, במקרה כזה יש לשנות את מטבע החשבון ל’כל המטבעות’ ואז הוא יהיה פעיל עבור כל כרטיס.