שאלה: אם תעודת משלוח מורידה מהמלאי וחשבונית מס מורידה מהמלאי, האם לא תרד לי הכמות מהמלאי אם אפיק חשבונית מס מתעודת משלוח?

תשובה: לא. יש להקפיד למשוך את חשבונית המס מתעודת המשלוח, כלומר להיכנס לתעודת המשלוח ולבחור ‘העתק אל’ – ‘חשבונית מס’, ולחילופין להיכנס לחשבונית מס חדשה, לבחור את הלקוח ולבחור ‘העתק מ’ – ‘תעודת משלוח’ – אזי כמות המלאי לא תשתנה בעקבות הפקת החשבונית.