צור קשר הדרכות ספטמבר

שם החברה

שם איש קשר

תפקיד

טלפון

דוא"ל

מעוניין להשתתף בהדרכה בנושאים הבאים :
מודול מנהלה למנהל מערכת
מודול כספים
מודול מכירות
מודול קניות
מלאי
בנקים

ההרשמה הנה אישית לכל משתתף
אישור הרשמה ינתן רק לאחר העברה בנקאית:
בנק הפועלים-12, סניף 510-המאספים, ח-ן 109713
מייל להעברת אישור העברה בנקאית:
digital@rels.co.il