SAP Business One


העולם התחרותי של ימינו מאלץ עסקים בסדר גודל קטן ובינוני (SME) להעריך מידי יום מחדש את אסטרטגיית הארגון ולהתאים את העסקים שלהם לאיומים ולאתגרים המוצבים בפניהם. מתחרים חזקים,לקוחות תובעניים ושווקים חדשים הם רק חלק מהמאפיינים של הסביבה העסקית החדשה, שעמה עסק בסדר גודל קטן או בינוני נאלץ להתמודד.פתרון ה- ERP של  SAP Business One המספק מבט כולל על התהליכים העסקיים המתרחשים בארגון, מאפשר לעסקים בסדר גודל קטן ובינוני להתמודד בהצלחה עם האתגרים הנקרים בפניהם ולהגיב במהירות לדרישות השוק המשתנות, וזאת תוך שמירה על מאגר לקוחות נאמן ועל חזון וערכי החברה המובילים אותה.כדי לשמור על יתרון תחרותי, עליך לראות את ״התמונה הגדולה״ של כל היבטי העסק.עליך לייעל תהליכים ולמצוא דרכים טובותי יותר לגשת למידע, כדי לקבל את ההחלטות העסקיות הטובות ביותר. לדוגמה, אם ניתן היה לנהל מעקב אחר כל המידע הרלוונטי ללקוח ולאחר מכן לגשת אליו ביעילות,יתאפשר שירות אישי וחכם יותר ללקוחות שלך בכל נקודת קשר – ובכך תרכוש את נאמנותם ותבטיח עסקים חוזרים עמם. ואם ניתן יהיה לנטר ולנהל הכנסות והוצאות באופן מדויק, יתאפשר מיטוב של תזרים המזומנים ונזילות הנכסים – יתרון שיחזק את החוסן הפיננסי שלך ויעניק לך גמישות להגיב במהירות לכל הזדמנות עסקית שצצה. פתרוןה- ERP של SAP Business One יסייע לארגון שלך לראות בבהירות, לנתח ביעילות,לקבל החלטות בצלילות ולפעולבשקיפות, כך שניתן יהיה לסגור את הפער שבין אסטרטגיה לביצוע הלכה למעשה, ולתרום לשגשוג ולניהול טוב יותר של העסק.
SAP Business One פתרון מקיף ומשולב כולל את התהליכים הנחוצים לך לניהול העסק על כל היבטיו:כספים, מכירות, לקוחות, ספקים, מלאי, ייצור,משאבי אנוש ותפעול.יעול כל התהליכים העסקיים באמצעות מערכת אחת על-ידי שילוב של כל הפונקציות העסקיות הקריטיות, SAP Business One מספק מענה לצרכים העסקיים.באמצעות תיעוד מידע עסקי במערכת יחידה,מתאפשרת גישה מיידית לכל המידע מכל זרועות הארגון ומתבטלת תופעת הכפילות של רשומות נתונים, עלויות ושגיאות קשורות.

SAP Business One מציע פתרון לניהול העסק עלכל היבטיו: החל מהכספים,דרך המכירות, קשרי הלקוחות, וכלה בלוגיסטיקה והתפעול. היישום, שמותאם במיוחד עבור עסקים בסדר גודל קטן ובינוני, מסייע בייעול תהליכים, בנגישות למידע עדכני ויכולת תגובה בזמן אמת לצרכי השוק המשתנים.

כתיבת תגובה