מנוע ממשקים -InterIT

תחומי השימוש

תוכנת Inter IT הנה מנוע ממשקים המרכז את כל הממשקים לבסיס נתונים אחד ומבצע מעקב מלא אחר פעולות ייבוא וייצוא הנתונים.

תכונות עיקריות

 • לצורך ייבוא נתונים לתוכנת SAP BUSINESS ONE נעזרת תוכנת Inter IT בכלי DI API אשר פותח ע”י חברת SAP  לצורך ייבוא נתונים למערכת תוך ביצוע וולידציה מלאה על הנתונים המוזנים וקבלתם או דחייתם במידה ולא עברו את הוולידציה.
 • המערכת שומרת היסטוריית ייבוא/ייצוא ומאפשרת שחזור קובץ שיוצא/יובא בעבר לפי תאריך ומספר הפעולה הנבחר.
 •  השחזור מתבצע מבסיס הנתונים של Inter IT.
 • כל פעולת ייבוא או ייצוא לכל הממשקים מתועדת בין אם הצליחה ובין אם נכשלה, בנוסף מועד ביצועה מתועד אף הוא בבסיס הנתונים של תוכנת Inter IT אשר נמצא על שרת ה –SQL Server.
 • תיעוד מספרי התנועות אשר יובאו/יוצאו לכל ממשק, סטטוס (יובא, נכשל), שגיאה, מועד ייבוא/ייצוא, שם מבצע הפעולה.
 • תוצאות הפעולות הנ”ל ניתנות לצפייה/הדפסה בחתכים שונים.
 • אין היזון חוזר לתוכנת המקור.
 • כל הפעולות של ייצוא נתונים מתוכנת SAP BUSINESS ONE וייבוא נתונים מתוכנות אחרות אליה יתבצעו דרך תוכנת Inter IT.
 • המערכת תומכת בתזמון ייצוא/ייבוא קבצים במועדים קבועים מספרייה נבחרת ללא התערבות אנושית.
 • הודעות שגיאה ממערכת הממשקים
 • הודעות השגיאה יפרטו בנוסף לסוג השגיאה גם את מספר השורה בקובץ.
 • ליצירת קשר לחץ כאן

web service

EDI

Inter it

 

 

כתיבת תגובה