ICS מודול רב חברתי

תחומי שימוש

תוכנת ICS   הינה פתרון המבצע תרחישים בינחברתיים בארגונים מרובי חברות ב- SAP Business One  וזאת בעזרת מנוע תרחישים אוטומטי ומיפוי של תהליכים ארגוניים. הפתרון משפר את שקיפות  המידע ברחבי הארגון, בכך שמאפשר ניהול חשבונאות, מכירות, רכש ותנועות מלאי הנוגעים ליותר מחברה אחת. הפתרון הבינחברתי ממפה תנועות  בסביבה מוגנת על פני חברות רבות בעבודתו עם   SAP Business,ללא תלות במיקום הפיזי שלהם.

תכונות עיקריות

  • ניתן לבנות תרחישים הקשורים לכל תהליך עסקי, כגון: הנהלת חשבונות, מכירות, קניות , מלאי ואיחוד תשתיות.
  • יצירת תנועות אוטומטיות על פני חברות רבות.
  • שיכפול תנעות חשבונאיות ומסמכי מכירות ,רכש ומלאי.
  • אינטואיטיבי קל ללימוד, וממשק קל לשימוש.
  • תרחישים מוגדרים מראש מבוצעים  בעת לחיצת כפתור.
  • תומך תרחישים סטנדרטיים ומותאמי  לקוח.
  • בר גישה מתוך תפריט סאפ.
  • אחידות וסטנדרטיזציה של נתונים
  • מניעת טעויות אנוש, הקלדות כפולות.
  • חיסכון בזמן עבודה

ליצירת קשר לחץ כאן

כתיבת תגובה