רכושית -תוכנה לניהול רכוש קבוע As IT

תחומי השימוש

תוכנת רכושית הנה מערכת לניהול רכוש קבוע. התוכנה מאפשרת ניהול רכוש קבוע בצורה מקצועית ויעילה ברמת החשבונאות, המיסוי, הדיווח הכספי והתחזוקה.
המערכת כוללת:

תכונות עיקריות

 • ממשק מלא ומקוון לתוכנת  SAP Business One
 • ניהול ספר אינוונטר של החברה, כולל ניהול רכוש קבוע של החברה ורכוש שלא בבעלות החברה.
 • ניהול היררכי של קבוצות שיוך ותת קבוצות בלתי מוגבל.
 • הזנת פקודות פחת תקופתיות.
 • ניהול כמותי לפריט.
 • פחת חשבונאי, מס הכנסה, מורחב ודולרי.
 • הקפאת פחת.
 • מכירה וגריעה.
 • מכירות מרוכזות.
 • ניהול לפי מיקומים ומחלקות. ניהול מספרים סריאליים ומספרים מוטבעים.
 • שיוך קבצים מכל סוג לפריט (הוראות אחזקה, טיפולים וכו’).
 • ניהול העברות ממיקום למיקום (למספר פריטים בו זמנית).
 • טבלת מאפייני פריט דינאמית.
 • תמיכה בבר-קודים לפריטים.
 • ניהול הרשאות וסיסמאות (כפי שהסיסמאות מוגדרות ב SAP Business One).
 • הגדרת פרופילי משתמשים, הרשאות שונות ואכיפתם.
 • דוחות מוכנים לצורך מעקב, טפסי פחת שונים לפי בחירה, דוח גריעות ועוד.
 • הפקת דוחות לפי כל סוג מטבע או מידוד (כפי שמוגדרים ב SAP Business One).
 • הפקת דוח רווח הון.
 • הפקת דוח שינויים חיובים ושליליים.
 • חיפוש וצפייה בנתוני הפריטים לפי חתכים שונים (אתר, מחלקה, קבוצה וכיו”ב).
 • יצוא ל EXCEL.
 • מחולל שאילתות אינטגראלי, שינוי תגיות ועוד

 

ליצירת קשר לחץ כאן

כתיבת תגובה