אישור על קבלת מסמכים ממוחשבים

RELS טכנולוגיות מתקדמות מזמינה אותך לסייע לה בשמירה על איכות הסביבה וגם ליהנות מפשטות, יעילות ונוחות בשירות חשבונית במייל.
באישורך מטה, תוכל ליהנות מ :
קבלת חשבונית ו/או קבלה מיד עם הפקתה בלי תלות בדואר
מסמך מאובטח ע”י חתימה דיגיטלית/או מאושרת 
חסכון משמעותי במקום לאחסון מסמכים
סביבה נקייה וירוקה

 

אנא הקלד את כתובת הדוא"ל אליה ישלחו המסמכים (כתובת של גורם מורשה מטעמך לקבלת חשבוניות)

אני, הח"מ, מורשה חתימה, מאשר לחברת RELS לשלוח אלי מסמכים ממוחשבים כאמור.

שם הנישום (חברה)

ח.פ / ע.מ / ע"ר

מס' תיק ניכויים

כתובת

שם מלא של מאשר הטופס

תפקיד מאשר הטופס