ניסיון

שם חברה*

שם ממלא הטופס

טלפון נייד איש קשר*

כתובת דוא"ל*

שאלות כלליות לגבי אופי העבודה עם המערכת כיום :
1.האם מוגדר מטבע מערכת שונה ממקומי ונעשה בו שימוש כגון הפקת דוחות כספיים לבעלי עניין בחו"ל ?* , ראה הסבר בסעיף 1 במסמך העזר

(במידה וכן ראה הערות כלליות למטה סעיף א')

נתוני מערכת

2.גרסת SAP Business One נוכחית* ,ראה הסבר בסעיף 2 במסך העזר

3.אנא ציין תת גרסה (PL)*

4.אנא ציין מספר משתמשים במערכת *

5.האם הנך מעוניין בשדרוג טסט* ? ראה סעיף ב' הערות כלליות מטה

6.האם מותקנים מודולים נוספים /תוספים אשר פותחו ע"י אר אי אל אס* ?

7.במידה וכן ,יש לציין את שם התוספים .להסבר ראה סעיף 2 במסמך העזר

8.האם מותקנים מודולים נוספים /תוספים אשר לא פותחו ע"י אר אי אל אס*?

במידה וכן ,באחריות הלקוח לוודא כי התוספים אשר פותחו ע"י צד ג' מותאמים לגרסה אשר אליה מעוניין להישתדרג .
9.במידה וכן ,יש לציין את שם התוספים .להסבר ראה סעיף 3 במסמך העזר

10.האם השרת ותחנות העבודה עומדים בדרישות החומרה /תוכנה המצורפות* ראה סעיף 4 במסמך העזר?

11.על איזה שרת יבוצע השדרוג*?

12.שם השרת

13.אנא ציין את המקום הפנוי על כל אחד מכונניי השרת* :

14א ' איזו גרסת SQL מותקנת על גבי השרת *? ,הסבר בסעיף 5 במסמך העזר .

14ב' האם גרסת ה collation sever שברשותך הינה SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS? (רלוונטי ללקוחות המשדרגים ע"ג שרת קיים)? ,הסבר בסעיף 5 במסמך העזר.

*במידה והתשובה הינה "לא " באחריות הלקוח לתקן את ההתקנה בשרתי הSQL
15.כמות שרתי Terminal Server

16.כמות משתמשים על כל שרת Terminal

17.מהן מספר ההתקנות הנדרשות בתחנות העבודה*? (מספר משתמשים אשר לא מתחברים למערכת באמצעות Terminal Server )

18.כמה חברות (בסיסי נתונים) יש לשדרג *?(יש לשים לב כי לא תתאפשר גישה לבסיסי נתונים שלא ישתדרגו )

19.אנא פרט לכל בסיס נתונים :שם בסיס נתונים ,גודל (MBׂ),קוד משתמש בכיר וסיסמא ,הסבר בסעיף 6 במסמך העזר:

שים לב , לנוחיותך ניתן לצרף צילום מסך של בסיסי הנתונים לשדרוג

jpg
JPG

שים לב , לנוחיותך ניתן לצרף צילום מסך של בסיסי הנתונים לשדרוג


אופציונלי :
20.האם נדרשת התקנת B1I ? (ראה סעיף ג' בהערות כלליות )

21.1 האם תהיה מעוניין בהתקנת האפליקציה במובייל?

21.2 . אם כן , מהי כמות המכשירים בהן נדרשת התקנת מובייל ?

להלן הערות כלליות לגבי הגרסה החדשה יש לקרא אותן בעיון.
א.בחברות שמנהלות מטבע מערכת שונה ממקומי, יש להריץ הפרשי שער והפרשי תרגום מיד לאחר עצירת העבודה וטרם תחילת השדרוג. בתום השדרוג, יש להריץ הפרשי שער והפרשי תרגום (ריצה מיוחדת), לצורך התאמה למנגנון הפרשי התרגום החדש.
ב.במטרה לעבור את תהליך השדרוג בהצלחה, אנו ממליצים לבצע שדרוג טסט בכל מקרה ובפרט לחברות העובדות על גרסאות ישנות.
ג.התקנת מודול B1I כוללת התקנת רכיבים לעבודה עם מרכז השליטה בלבד. אפליקציית מובייל דורשת התקנת רכיבים נוספים ותבוצע בנפרד.
ד.שימו לב, במנגנון הרישוי של גרסא 9.0 מתאפשר חיבור אחד בלבד של משתמש לחברה. למידע נוסף יש לעיין במסמך ‘LicenseGuide.pdf’ למטה .
ה.באחריות הלקוח לסגור ספירות מלאי פתוחות טרום השדרוג.

21.האם תשלומי התחזוקה לרישיונות SAP שברשותך שולמו כנדרש?

22.אני מאשר כי הנתונים שפורטו בטופס זה נבדקו ואושרו על ידי *.