מתודולוגיית הטמעת ERP

מנהל הפרויקט וצוות RELS מבינים היטב את גודל האחריות וחשיבות הפרויקט לעסק שלך ויסייעו לך ולארגונך לעבור את תהליך ההטמעה בצורה קלה ויעילה

מערכת תוכנה ERP הינה לב הארגון.

המערכת משפיעה על כל המחלקות, בעלי התפקידים ותהליכי העבודה ועל כן מהווה את עמוד השדרה של העסק.

פרויקט הטמעה של מערכת חדשה, הינו פרויקט מורכב ובעל חשיבות אסטרטגית עליונה לארגון. השינוי מלווה לעיתים  בהטמעה של תהליכים עסקיים ושיטות עבודה.

אנחנו מבינים היטב את גודל האחריות, חשיבות הפרויקט לעסק שלך. אנחנו נסייע לארגון לעבור את תהליך ההטמעה בצורה קלה ויעילה.

להלן שלבי הפרויקט:

  1. מינוי מנהלי פרויקט מטעם RELS ומטעם הלקוח.
  2. קיום ישיבת התנעה (Kick Off)– בישיבה ישתתפו מנהלי הפרויקט, בעלי תפקידים חשובים (מנהלים, יועצים, משתמשי מפתח וכו’). מטרת הישיבה, הינה תיאום ציפיות לתהליך ניהול הפרויקט, הגדרת נהלים ודפוסי התנהלות ותקשורת. סקירת תכולת הפרויקט, הגדרת משאבים ותחומי אחריות, גיבוש תכנית עבודה ולוחות זמנים.
  3. אפיון וניתוח פערים – זהו השלב החשוב ביותר, במסגרתו קובעים את תכולתה המפורטת של המערכת תוך דגש על המאפיינים והצרכים הייחודיים של הלקוח. בתהליך האפיון מתבצע מיפוי מפורט של התהליכים העסקיים ותהליכי העבודה ומסוכמת תצורת המערכת והעבודה לתמיכה בתהליכי העבודה וצרכי העסק – התוצר של שלב זה הינו מסמך אפיון וניתוח פערים מפורט, המתאר את תהליכי העבודה, מצביע על פערים ותהליכים אשר להם מענה חסר בחבילת המדף, מתווה אלטרנטיבות לביצוע, תוך התחשבות בתהליכים האחרים במערכת.

מסמך האפיון יאושר וייחתם ע”י נציגי הלקוח.

לאחר מסמך האפיון יתחיל התהליך בפועל:

  1. התקנה ואתחול מערכת – תבוצע התקנה של מערכות SAP ו SQL בשרת הלקוח (לרבות בענן), בכפוף לדרישות החומרה ובהתאם למתודולוגיית ההתקנה של חברת SAP . כמו כן, יבוצעו אתחול והגדרות מערכת בהתאם למסמך האפיון.
  2. יישום האפיון – בשלב זה מנהל הפרויקט וצוות RELS מיישמים על המערכת את כל ההתאמות ו/או הפיתוחים הנדרשים, בהתאם למסמך האפיון המפורט והמאושר ע”י הלקוח.
  3. בדיקות ותרגול – צוות RELS יבנה על מערכת הדגמה (דמו), דוגמאות לתרחישים עסקיים אמיתיים מהשטח, לצורך ביצוע בדיקות על פעולת המערכת והתאמתה למסמך האפיון ולצורך תרגול המשתמשים.
  4. הדרכה טרם עלייה לאוויר – במסגרת תהליך האפיון תוגדר ותסוכם ע”י מנהלי הפרויקט תכנית הדרכה עבור משתמשי המערכת. בארגונים מרובי משתמשים, ההדרכה תבוצע למשתמשי מפתח אשר ידריכו ויתרגלו את שאר המשתמשים.

משתמשי המערכת יתרגלו את העבודה באמצעות תרחישי אמת על מערכת ההדגמה.

  1. “עלייה לאוויר” – במהלך הפרויקט ייקבעו מנהלי הפרויקט לוחות זמנים ותכנית להתחלת עבודה עם המערכת החדשה. צוות הפרויקט, ילווה את המשתמשים בתחילת העבודה, תוך בקרה על פעילות המשתמשים.
  2. שירותים ותמיכה שוטפת – לאחר העלייה לאוויר, צוות הפרויקט, עומד לשירות הלקוח לצורך- תמיכה ייעודית, ייעוץ והתאמת פתרונות. כמו כן, מוקד התמיכה של החברה עומד לשירות הלקוח בשעות הפעילות, לתמיכה שוטפת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם מתן השירותים.