עדכונים ומידע חשוב

 

עדכון בנוגע לשיבושים בדיווחים מקוונים לרשות המיסים

חשבון עסקה לישראל

שינויים בדוח 856

סגירת תקופה והעברת שנה