הבהרה בנוגע לסגירת תקופה בחברות ציבוריות

בעקבות מספר פניות בנושא סגירת תקופה בחברות ציבוריות והשימוש בתאריכים אסמכתא/מס להלן מספר הבהרות על אופן העבודה ב-SAP Business One:

הבסיס- הגדרת תקופות /סגירת תקופה זה לפי תאריכי אסמכתא.זהו התאריך היחיד שאין בו אפשרות לחפיפה בין התקופות. בניגוד לתאריך מס ו/או תאריך ערך.המערכת בנויה לפי תאריכי אסמכתא.

הנושא: “תאריך אסמכתא , תאריך מס וסגירת תקופה”
דרך הפעולה הנכונה שתאפשר סגירת תקופה והפקת דוח מע”מ ושימוש נכון בתאריכים.

להלן דוגמא:
חשבונית שהתאריך הרשום עליה הוא 01/03/12 התקבלה פיזית במשרדים אצל הלקוח בחודש 8/12

מכוון שהדוח נסגר כבר לתאריך 01/03/12 ולא ניתן לשנות נתונים אחורה אז הקליטה תהיה:

תאריך אסמכתא: בחודש הדיווח, חודש 8/12תאריך מס: התאריך האמיתי של החשבונית (זה שרשום על גבי החשבונית )
דוח רווח והפסד, מאזן יופקו לפי תאריך אסמכתא. (8/12)

דוח מע”מ- יופק לפי תאריך אסמכתא ובחלק של ה- PCN- בשדה “מקור לאסמכתא” (הכוונה היא בעצם היכן נרשם התאריך האמיתי ל החשבונית) יש לבחור תאריך מס.

כתיבת תגובה