שאלה: ברצוני לעדכן את תאריך המס בתנועת יומן אך השדה אפור ואינו ניתן לעריכה.

תשובה: בתפריט הראשי > מנהלה > אתחול מערכת > קביעות כלליות > העדפות למסמכים, תחת לשונית ‘לפי מסמך’ יש לבחור בסוג המסמך ‘תנועת יומן’ ולהסיר את התיוג מ- ‘חסום עריכת תאריך מס לשורה’.