English

שאלות ותשובות

שאלה: בהפקת דוח ניכוי במקור מספקים, דוח 856, מתקבלת שגיאה "חוסר התאמה בין רשומות פרט".

יום חמישי, אפריל 25, 2013

1. בכרטיס הספק > לשונית הנהלת חשבונות > מע"מ > להכנס לחלון "קביעת ניכוי במקור" ולוודא שקוד קבוצת הניכוי הינו 06 (ספקים). 2. באותו חלון יש לוודא כי קיימת רציפות בתאריכי התוקף. לדוגמא, תקף עד – 31/3 ובשורה הבאה תקף מ – 01/04.

read more

שאלה: בהפקת דוח ניכוי במקור מספקים, דוח 856, מתקבלת שגיאה חסרה רשומה 80. מה הסיבה לכך?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: הקובץ הופק בגרסא שגויה. בהפקת הקובץ יש לבחור גרסת דוח 856 – 2010.

read more

שאלה: טעיתי בתאריך האסמכתא של החשבונית ואני רוצה לתקן, מדוע לא ניתן?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: עפ"י החוקים של רשות המסים אסור לשנות תאריך אסמכתא של חשבונית ולכן האפשרות סגורה. יש לבטל את החשבונית ע"י חשבונית זיכוי ולהקליד אותה מחדש עם התאריך הנכון.

read more

שאלה: אני רוצה לבטל התאמה, אבל במסך 'ניהול התאמות קודמות' הכפתור של 'בטל התאמה' בצבע אפור ולא ניתן ללחוץ עליו. מדוע?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: לא ניתן לפתוח התאמה שנסגרה באופן אוטומטי. לדוגמה: אם הוצאה קבלה ותויגה בה החשבונית שאותה הלקוח משלם, המערכת מתאימה באופן אוטומטי את תנועת הקבלה עם תנועת החשבונית. דוגמא נוספת: אם הוצאה ללקוח חשבונית זיכוי מתוך חשבונית מס, התנועות יותאמו אוטומטית ולא ניתן יהיה לבטל את ההתאמה.

read more

שאלה: בהפקדה של שיקים דחויים אני לא רואה את השיקים הדחויים. מדוע?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: בתפריט בנקים – הפקדות ישנם שני סעיפים נפרדים. הראשון, 'הפקדה', משמש לכל ההפקדות מחשבונות הקופה (מזומן, שיקים מזומנים, שיקים דחויים ושוברים). באותו חלון בחלק התחתון, תחת לשונית 'שיקים', ישנו כפתור המאפשר לבחור האם נרצה להפקיד שיקים מזומנים או שיקים דחויים. שם יופיעו השיקים על פי התאריך שנבחר בשדה...

read more

שאלה: אם תעודת משלוח מורידה מהמלאי וחשבונית מס מורידה מהמלאי, האם לא תרד לי הכמות מהמלאי אם אפיק חשבונית מס מתעודת משלוח?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: לא. יש להקפיד למשוך את חשבונית המס מתעודת המשלוח, כלומר להיכנס לתעודת המשלוח ולבחור 'העתק אל' – 'חשבונית מס', ולחילופין להיכנס לחשבונית מס חדשה, לבחור את הלקוח ולבחור 'העתק מ' – 'תעודת משלוח' – אזי כמות המלאי לא תשתנה בעקבות הפקת החשבונית.

read more

שאלה: קיבלתי חשבונית מספק עבור ריהוט למשרד, אני רוצה שהתנועה תשוייך לחשבון רכוש קבוע ולא לחשבון הוצאות רגיל, האם אני חייבת לשנות את החשבון בהקלדת החשבונית עצמה בכל פעם מחדש?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: יש להקים פריטים רלוונטיים (ריהוט, כלי כתיבה, רכב, וכדומה) ולסמן בכרטיס שלהם V ברכוש קבוע (בצד שמאל למעלה), בנוסף יסומן V בפריט קנייה אך לא בפריט מכירה (רכוש קבוע איננו מוכרים) – לאחר מכן יש להיכנס ללשונית נתוני מלאי ולהגדיר 'קבע חשבונות לפי' – 'רמת פריט' ולשייך את חשבון ההוצאות לחשבון המבוקש (שצריך...

read more

שאלה: אני רוצה לשייך לפריט בחשבונית חשבון הכנסות מסויים, הקמתי את החשבון בלוח החשבונות תחת מגירת הכנסות, כשאני נכנסת בשורת הפריט בחשבונית לחשבון הכנסות אני לא רואה את החשבון הזה ברשימת האפשרויות, מדוע?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: יש לבדוק התאמה בין מטבע החשבון שהוקם לבין מטבע הכרטיס. אם מטבע הלקוח אינו מטבע מקומי ומטבע החשבון הוא מקומי – לא ניתן יהיה לבחור אותו, במקרה כזה יש לשנות את מטבע החשבון ל'כל המטבעות' ואז הוא יהיה פעיל עבור כל כרטיס.

read more

שאלה: נדרשתי על ידי רואה החשבון להפיק קובץ במבנה אחיד. כיצד אני מבצע זאת ובאילו קבצים מדובר?

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: הפקת הקבצים מתבצעת דרך תפריט: דוחות > כספים > הנה"ח > דוחות במבנה אחיד. יש להגדיר טווח תאריכי אסמכתא ולבחור את הנתיב לשמירת הקבצים. במיקום שנבחר תיווצר תיקיה OPENFRMT ובתוכה שני קבצים: INI.TXT ו-BKMVDATA.TXT. יש לשלוח את שניהם לרו"ח (ניתן לכווץ את כל התיקיה ע"י שימוש בתוכנת WINZIP או WINRAR ולשלוח בצורה זו...

read more

שאלה: התפריט הראשי נעלם ומופיע רק התפריט בסרגל העליון.

יום חמישי, אפריל 25, 2013

תשובה: יש ללחוץ על CTRL + 0 במקלדת, או לבחור בתפריט העליון בחלון > 'תפריט ראשי' .

read more