English

מודול שקילה

חומי השימוש  

מודול השקילה מאפשר הפקת מסמך תעודות שקילה בארגונים אשר מוכרים\קונים לפי משקל תוך קריאה ממשקלי גשר ומשקלים אחרים. תעודות השקילה הנן חלק אינטגרלי משרשרת המסמכים ב SAP Business One.

מדול שקילה משתמש בכלי הפיתוח של Sap Business One וב-Crystal Reports.

המודול הוא ברמה הגבוהה ביותר ומבוסס על תפיסת מערכות ERP.

תכונות עיקריות

 • ניהול חומרי פסולת
 • ניהול לקוחות
 • ניהול לקוחות ע"פ חוזה
 • ניהול לקוחות מזדמנים
 • נקודות שירות אצל הלקוח
 • ניהול מובילים
 • ניהול קבלנים
 • ניהול כלי רכב (חברה/קבלן)
 • מודול שקילה
 • תמיכה בתעודת שקילה מרובת לקוחות
 • בדיקות מעבדה (מבוססות ברקוד)
 • צילום כלי רכב על המשקל (נגד תרמיות)
 • ניהול תעריפים
 • תמיכה בתעודת שקילה מרובת לקוחות
 • חיוב לקוח, חיוב מוביל וחיוב עקיף
 • חיוב ע"פ חוזה גלובלי
 • חיוב לפי שקילה
 • אכיפת תנאי אשראי
 • דוחות-קיימים עבור מודול שקילה דוחות ייעודיים מבוססי Crystal Reports.
 • הרשאות -כל יכולות ההרשאות של Sap נתמכות.
 • ניהול בקרת תהליכים
 • ניהול התראות
 • רב לשוני
 • ליצירת קשר לחץ כאן