English

מודול הפצה

מודול הפצה    Dispatch One

Dispatch One הינו מודול אשר פותח על מנת לתת מענה לארגונים אשר זקוקים לכלי ניהול ההפצה בארגון כדי ליעל את נושא האספקה וההפצה, הן ברמת השרות ללקוח והן בתחומים פנימיים של הארגון.באמצעות מודול  Dispatch Oneניתן לנהל את מערך ההפצה בצורה מפורטת, יעילה וידידותית, תוך איסוף נתונים בזמן אמת מכל רחבי הארגון.

תכונות עקריות 

 • ניהול מערך הפצה על כל היבטיו
 • מודול סדרן – ניהול משימות לנהג\רכב
 • הקצאת משאבי כוח אדם\רכב לקווי חלוקה
 • פריסת קווי חלוקה אוטומטית לסידורי עבודה
 • שיבוץ אוטומטי מבוסס הגדרות משתמש
 •  הגבלות מינימום ומקסימום לקווי חלוקה מבוססי נפח\משקל, נק' עצירה, משטחים וכד'
 • דיווח בזמן אמת ע"י נהג באמצעות התקנים ניידים מבוססי Web כגון Smart Phone\Tablet
 • קביעת שלבים להתקדמות משימה
 • יכולת הפקת דוחות במהירות
 • דוחות הפצה מפורטים ומרוכזים לנהג
 • דוחות הפצה מפורטים למחסן ולהעמסה
 • דוחות ודשבורדים דינאמיים וגרפיים למנהל
 • תשתית מבוססת SAP Business One
 • ליצירת קשר לחץ כאן